Välkommen till Maximinimum!

Welcome to Maximinimum!

Scenografi, Design och Röstningsgrafiksystem.

Vi arbetar med Scenografi och Design samt ateljé verksamhetsplanering för TV-produktion, utställningar och mässor, från idéskiss till på plats montering/samordning.
Röstningsgrafiksystem med textplattor och resultattavla, från idé till programmering, test och operativ drift med röstningsansvar för tävlingar i TV-produktion och evenemang.

Vid förfrågan samarbetar vi också med personer i special projekt, t.ex. video filmning och utbildning.                          
www.vimeo.com/23847081  

Set DESIGN and VOTING GRAPHIC SYSTEMS

We work with Set Design for TV broadcast production, , stage production, exebitions, fair and events, from initial sketches to on location assembly in studio. Voting Graphic Systems with text plates and scoreboard for TV-broadcast, with graphic design, programming, tests and operation, administration with voting responsibility.

On request we even cooperate with persons in special projects, e.g. video filming and training.
www.vimeo.com/23847081